Etikettarkiv: hemfridsbrott

Hemfridsbrott

Hemfridsbrott

Hemfridsbrott – Hemfridsbrott är ett brott som innebär att person olovligen tränger in i eller stannar kvar i annans bostad.

Brottsbalken 4 kap, 6§:
”Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.
Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.
Är brott som i första eller andra stycket sägs grovt, dömes till fängelse i högst två år.”

Läs mer