Etikettarkiv: mänskliga rättigheterna

Folkrätt

Folkrätt

FolkrättFolkrätt är bestämmelser om hur stater och andra internationella aktörer ska samarbeta och hur de får och inte får agera gentemot varandra. Det kan röra sig om allt från rätten till att använda våld till hur parter i en konflikt får agera, lösning av internationella tvister, vilka regler som gäller på de fria haven eller internationella bestämmelser på miljöområdet.

Läs mer