Ocker

Ocker

Ocker – Ocker är ett brott som innebär att någon utnyttjar någon annans nödsituation eller oförstånd för att få till stånd oskäliga ekonomiska avtal, exempelvis lån med oskäligt hög ränta.

”Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år.

För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.”
9 kap 5 § brottsbalken

2 tankar kring ”Ocker

  1. Pingback: Ockrare på skattemedel | eaqhan

  2. Pingback: Hjärtlösa ockrare – eaqhan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *