Migrationsdomstol

Migrationsdomstol – Migrationsverkets beslut i utlännings- eller medborgarskapsärenden kan överklagas till migrationsdomstolar vid länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Migrationsdomstolarnas beslut kan överklagas till högsta instans – Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *