Fastighetsbestämning

Fastighetsbestämning – Utredning för att bestämma hur gränserna går mellan olika fastigheter eller vad ett servitut omfattar. Det som beslutas vid förrättningen blir rättsligt bindande för framtiden.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *