Fastighetsdomstol

FastighetsdomstolDomstol till vilken man som sakägare kan överklaga beslut som Lantmäteriet fattat vid förrättning. Det finns normalt en fastighetsdomstol i varje län.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *