Lantmäteriförrättning

Lantmäteriförrättning – Det arbete som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas, ändras eller skall samverka om gemensamma behov m.m. Förrättningen påbörjas genom en skriftlig ansökan till Lantmäteriet.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *