Värdeutlåtande

VärdeutlåtandeVärdeutlåtande är ett utlåtande från en godkänd värderingsman som redovisar en bedömning av en fastighets eller bostadsrätts marknadsvärde samt grunderna för denna bedömning.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *