Behovsprincipen

Behovsprincipen – Behovsprincipen är en princip som innebär att en integritetskränkande åtgärd endast får vidtas när det finns ett påtagligt behov av den och det inte skulle vara tillräckligt med en mindre ingripande åtgärd.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *