Radio- och TV-lagen

Radio- och TV-lagen – Ramarna för radio- och TV-sändningar anges i yttrandefrihetsgrundlagen och dess följdlagstiftning. Den närmare regleringen finns i radio- och TV-lagen (1996:844). Lagen omfattar alla sändningar av ljudradio- och TV-program som är riktade till allmänheten och som är avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *