VA-lagen

VA-lagenVA-lagen (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar (”VA-lagen”) reglerar kommunernas och brukarnas skyldigheter och rättigheter när det gäller vatten och avlopp.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *