Socialtjänstlagen

SocialtjänstlagenSocialtjänstlagen (2001:453) utgör grunden för socialtjänstens verksamhet. Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag som ger varje kommun möjlighet att själva utforma sin verksamhet efter skiftande behov.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *