Besöksförbud

Besöksförbud – Besöksförbud: Om det finns risk att en viss person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan, kan den personen få besöksförbud. Från och med 2011-10-01 ändras termen besöksförbud till kontaktförbud i lagtexten.

Besöksförbud regleras i Lag (1988:688) om besöksförbud.

Från och med 2011-10-01 ändras namnet på denna lag till Lag (1988:688) om kontaktförbud.

Läs mer om besöksförbud på Domstol.se


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *