Köpa bostadsrätt

Köpa bostadsrätt

Skall du köpa bostadsrätt så bör du vara medveten om att köpekontraktet skall vara skriftligt, att du som köpare av bostadsrätt har undersökningsplikt samt att du måste ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Köpa bostadsrätt

Köpeavtal

Köpa bostadsrätt – Köpeavtalet vid köpa av bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknat av säljaren och köparen. Om säljaren är gift eller sambo och bostadsrätten utgör deras stadigvarande bostad så måste även maken eller sambon godkänna försäljningen för att den skall vara gällande. Köpeavtalet måste vara daterat och det skall tydligt framgå vilken lägenhet det gäller samt den överenskomna köpeskillingen. Om något av ovanstående formkrav inte uppfylls så är köpeavtalet ogiltigt. Det krävs dock i så fall att någon av parterna väcker talan om köpeavtalets ogiltighet inom två år från det ingående.

Köparens undersökningsplikt

Köparen har undersökningsplikt. Denna innebär att säljaren inte kan hållas ansvarig för fel som köparen borde upptäckt vid en noggrann undersökning. Det är därför viktigt att du som köpare ser till att besiktiga lägenheten noga innan köp. Framförallt bör du vara noga med kök och badrum då dessa två rum är de som kostar mest att renovera.

Krav på medlemskap

Du måste vara medlem i den bostadsföreningen som äger fastigheten. Medlemskapet måste du ansöka om omedelbart efter köpet. Om bostadsrättsföreningen inte godkänner din ansökan om medlemskap blir köpet av bostadsrätten ogiltigt. Därför kan det vara en god idé att skaffa ett förhandsbesked från bostadsrättsföreningens styrelse innan köpet genomförs.