Rwandatribunalen

RwandatribunalenRwandatribunalen (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR) inrättades av FN:s säkerhetsråd för att åtala och döma personer ansvariga för allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt begångna under folkmordet i Rwanda 1994.

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *