Lag (2003:113) om elcertifikat

Lag (2003:113) om elcertifikat – Lagens ändamål är att främja produktion av elektricitet med användande av förnybara energikällor och torv (förnybar el). I
detta syfte innehåller lagen bestämmelser om dels en rätt för producenter av förnybar el att bli tilldelade elcertifikat av staten, dels en skyldighet för elleverantörer och vissa elanvändare att inneha elcertifikat i förhållande till sin försäljning respektive användning av el (kvotplikt). Lag (2006:1016).

Lag (2003:113) om elcertifikat


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *