Arbetsoförmåga

Arbetsoförmåga – Arbetsoförmåga  innebär att en person på grund av olycksfallsskada eller sjukdom helt förlorat arbetsförmågan eller fått den nedsatt.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *