Avdrag för resor

Avdrag för resor. Alla som ska lämna deklaration är skyldiga att genom anteckningar, räkenskaper eller på annat lämpligt sätt se till att deklarationen kan upprättas och kontrolleras.

 

Det är du som deklarerar som har bevisbördan när det gäller yrkade avdrag i deklarationen. Det vill säga om du yrkar avdrag i deklarationen ska du kunna visa att du faktiskt haft motsvarande kostnad.

När det gäller just avdrag för bilkostnader ska du kunna visa att du haft en bil som har rullat så många mil som avdrag yrkas för. Det ska också finnas utrymme för privata mil. Du kan visa hur långt bilen körts under året genom att visa upp besiktningsprotokoll för bilen för de senaste åren där det framgår mätarställningen vid respektive besiktningstillfälle. Även uppgiven total årlig körsträcka i bilförsäkringen är av intresse.

Du får också vara beredd att visa dina bensinkostnader för den totala körsträckan under året. Det kan göras genom årsbesked från bensinbolaget där du har ditt bensinkort eller genom kontantkvitton.

Om du bytt bil under året eller kört med en bil som du lånat av släktingar eller vänner är det än viktigare att du kan visa hur många mil som du kört med varje bil du använt under inkomståret.

Det kan konstateras att skattedomstolarna ställer relativt höga krav på de skattskyldiga när det gäller stora avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *