Permutation

Permutation – Permutation är när en stiftelses föreskrifter ändras. En stiftelse får inte ändra sina föreskrifter utan tillstånd av Kammarkollegiet eller länsstyrelsen. Kammarkollegiet prövar ändringar som rör till exempel ändamålet, förvaltningsformen och hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad. Man kan också ansöka om att få lägga samman flera stiftelser.

I stiftelselagen framgår vilka föreskrifter som Kammarkollegiet prövar. Ändringar som rör andra föreskrifter prövas av länsstyrelsen.

Det är stiftelsens styrelse eller förvaltare som kan ansöka om tillstånd att få ändra en föreskrift.

Källa: Kammarkollegiet.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *