Avdrag för dubbel bosättning

Avdrag för dubbel bosättning. Om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort så kan du dra av dina ökade levnadskostnader om du har behållit bostaden på den gamla orten.
För att få avdrag måste du ha övernattat på arbetsorten och avståndet mellan arbetsorten och den gamla bostadsorten ska vara längre än 50 kilometer.

 

Måltider och småutgifter
Du får bara göra avdrag för måltider och småutgifter för den första månaden av vistelsen på arbetsorten.

Du kan göra avdrag för utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten med antingen den verkliga merkostnaden eller enligt schablon. Schablonavdraget är 63 kronor per dag under den första månaden.
Exempel på hur avdraget beräknas (för hur många dagar avdrag medges i olika situationer) finns i avsnitt 4.5 i Skatteverkets ställningstagande 2011‑08‑10, dnr 131 94075‑11/111.
Skatteverkets ställningstagande 2011-08-10

Bostadskostnader
Du får göra avdrag för utgiften för ditt boende på den nya orten. Du måste kunna visa kvitto eller liknande på hur stor utgiften är. Om familjebostaden har flyttats till arbetsorten får du i stället göra avdrag för bostaden på den gamla bostadsorten.

Du får göra avdrag för utgifter för din boendekostnad under längst två år. För gifta och sambor får avdrag även göras efter denna tid om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. I sådana fall får du göra avdrag under sammanlagt fem år. Om synnerliga skäl talar för det får du dock göra avdrag för längre tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *