Åldersavdrag

Åldersavdrag är avdrag för ålder och bruk och tillämpas av alla försäkringsbolag. Det innebär att försäkringstagaren för stå för en del av kostnaden för att återställa försäkringsobjektet. Försäkringsvillkoren föreskriver att avdrag görs på såväl material som på arbetskostnad.