ABS 09

ABS 09 – Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Entreprenadavtal för uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus som näringsidkare utför åt en konsument.