Bygganmälan

Bygganmälan – En bygganmälan är en anmälan av byggnadsarbeten till kommunens byggnadsnämnd vilken skall ske senast tre veckor före byggstart.