Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv – Ett byggnadskreditiv är en bankkredit för löpande kostnader under byggtiden som vanligen ombildas till lån när alla kostnader är sammanställda och betalda.