Delad entreprenad

Delad entreprenadDelad entreprenad är när beställaren tecknar avtal med flera entreprenörer som var och en står i direkt avtalsförhållande med beställaren.