Förbesiktning

Förbesiktning (särskild besiktning) – En förbesiktning är en besiktning som påkallas av byggherren eller entreprenören under byggtiden enligt AB 04 eller ABS 09.