Officialservitut

Officialservitut – Ett officialservitut är benämningen på ett servitut som har betydelse för att en fastighet ska kunna fungera. Officialservitut bildas genom beslut i en lantmäteriförrättning.