Områdesbestämmelse

OmrådesbestämmelseOmrådesbestämmelser är de kommunala planbestämmelser som finns där detaljplan saknas.