Aktualitetsprövning

Aktualitetsprövning – En aktualitetsprövning är kommunfullmäktiges beslut om kommunens översiktsplan är aktuell i förhållande till kraven i PBL 3 kap § 5.