Skapa din affärsplan

Innan du startar ditt företag så bör du sätta dina planer på pränt. Det gör du i en affärsplan som förutom din affärsidé även bör beskriva dina mål och visioner med verksamheten, risker som du kan förutse samt en bedömning av verksamhetens lönsamhet. Därutöver bör det även ingå en marknadsplan i affärsplanen.

Din marknadsplan är en central del av din affärsplan. Marknadsplanen syftar till att ge en bild av din marknad samt hur du skall generera vinst genom att bearbeta denna marknad.

Din affärsplan skall i stora drag beskriva:

  • företagets målsättning
  • tjänsten eller varan som du avser att sälja
  • dina presumtiva kunder
  • hur marknaden ser ut för din tjänst eller produkt
  • hur konkurrenssituationen ser ut

Det finns mallar på internet som du kan använda dig av när du skriver din affärsplan. Tänk på att tanken är att du skall använda dig av affärsplanen kontinuerligt och att den förändras i takt med att företaget förändras. Den finns i första hand till för dig och kan vara mer eller mindre omfattande beroende på verksamheten.

Under själva processen när du skapar din affärsplan kommer du att få många nya idéer men samtidigt ställas inför svåra frågeställningar. Försök att skriva kortfattat och sammanfattande. Faktakällor och mer detaljerade utläggningar kan du bifoga som bilagor. Du kommer att upptäcka att själva arbetet med att skapa din affärsplan kommer att utveckla både dig och din affärsidé. Lycka till!