Ärvdabalken

ÄrvdabalkenÄrvdabalken är den del av lagboken som innehåller regler om arv, testamente, boutredning och arvskifte.