Aktbilaga

Aktbilaga – En aktbilaga är en handling som finns i akten och som ges ett nummer (aktbilagenummer).