Dispositiv lag

Dispositiv lagDispositiv lag är en lag som inte är tvingande och således kan avtalas bort av parterna i ett rättsförhållande.