Hovrättsassessor

Hovrättsassessor – En hovrättsassessor är en färdigutbildad domare som ännu inte har ordinarie tjänst. Kan tjänstgöra såväl i hovrätt som i tingsrätt.