Fondförsäkring

Fondförsäkring – En fondförsäkring är en form av livförsäkring (pensionsförsäkring). Skillnaden mellan en fondförsäkring och en traditionell försäkring är att placeringsrisken i fondförsäkringen bärs av försäkringstagaren.