Plädering

PläderingPlädering (slutanförande) är det avslutande skedet av en huvudförhandling i en rättegång då parterna redogör för sin uppfattning om den rättsliga bedömningen av målet och argumenterar för vilka slutsatser som de anser skall dras av bevismaterialet och i övrig utredning i målet.