Yrkande

Yrkande – Ett yrkande är en begäran om något. I exempelvis en stämningsansökan yrkar en part hur den tycker att rätten skall döma.