Äktenskapsförord

Äktenskapsförord – Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan äkta makar som förordnar att viss eller all egendom skall vara enskild egendom istället för giftorättsgods.