Överklagande

Överklagande – Ett överklagande är en begäran om överprövning av beslut eller dom.