Föredragningslista

Föredragningslista – En föredragningslista är en dagordning över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde.