Konjunkturcykel

Konjunkturcykel – En konjunkturcykel är den tidsperiod som det tar för ekonomin att genomgå både en högkonjunktur och en lågkonjunktur.