Stiftelse

StiftelseStiftelse är en juridisk person som uppstår genom att någon anslagit en självständig förmögenhet att varaktigt förvaltas för ett bestämt ändamål. Stiftelser skall vara registrerade i stiftelseregistret.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *