Tillbehör till fastighet

Tillbehör till fastighetTillbehör till fastighet är anses vara fast egendom.  

Till fastigheten hör:

  1. Allmänna fastighetstillbehör
  2. Byggnadstillbehör
  3. Industritillbehör

Punkt 3 berör endast industrifastigheter och kommer därför inte att beröras framöver.

Allmänna fastighetstillbehör

Till fastighetstillbehör räknas föremål som tillförts fastigheten med avsikten att de skall bli permanenta. Fastighetstillbehör följer med fastigheten vid försäljning.
Några exempel på fastighetstillbehör är byggnader, ledningar, stängsel, bryggor, träd och andra växter.

Byggnadstillbehör

Till byggnadstillbehör räknas inredning och annat som tillförts fastighetens byggnader för stadigvarande bruk. Vid försäljning av fastigheten kan byggnadstillbehör frånskiljas och tas med av säljaren om så avtalats mellan parterna.
Exempel på byggnadstillbehör är värmepanna, vattenledningar, element, ledstänger, hissar och gasledningar.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *