Sambors egendom

Sambors egendom

Sambors egendom – Under samboförhållandet råder var och en över sin egendom och svarar för sina skulder. Vad gäller den gemensamma bostaden och därtill hörande bohag, samboegendomen, så finns särskilda regler för att skydda respektive part.

Dessa medför att sambor inte får sälja, hyra ut, pantsätta eller ge bort den gemensamma bostaden och bohaget utan den andres samtycke.

Som samboegendom räknas följande:

 • En permanentbostad: villa eller lägenhet införskaffad för gemensamt bruk
 • Möbler
 • Hushållsmaskiner
 • Annat lösöre avsett för det gemensamma hemmet

Det har ingen betydelse vem som har betalat vad av samboegendomen, det som räknas är om egendomen har införskaffats för gemensamt bruk.

Till samboegendom räknas inte

 • Banktillgodohavanden: sparpengar, pensionsspar osv
 • Bil/Båt
 • Sommarstuga
 • Aktier
 • Arv eller gåva som en av samborna erhållit som enskild egendom
 • Egendom som används för fritidsändamål: fiskespön, jägarutrustning osv
 • Egendom som vardera sambon ägde/innehade innan samboendet inleddes

 

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument som ni kan ha användning för som sambor!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *