Jämkning av testamente

Jämkning av testamente

Jämkning av testamente – Om en arvlåtare har testamenterat bort egendom som enligt lag egentligen skulle ha tillfallit en bröstarvinge så kan denne påkalla jämkning av testamentet.

Denna begäran måste ske inom sex månader efter att bröstarvingen har delgivits testamentet annars har han förlorat sin rätt till jämkning av testamente. Läs mer om detta på Arv och Testamente!