Marknadsränta

Marknadsränta –  marknadsränta är den ränta som aktörerna är beredda att betala för olika typer av krediter. Marknadsräntan prissätts enligt utbud och efterfrågan.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *