Referensränta

Referensränta – Den första juli 2002 ersattes diskontot med en referensränta. Referensräntan motsvaras av den reproränta som tillämpades närmast före det kalenderhalvår under vilken referensräntan ska gälla, avrundat till närmast högre hel eller halv procent. Referensräntan bestäms av Riksbanken varje halvår.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *