Market maker

Market maker – Marknadsgarant. Aktör som ställer ut köp- och säljkurs för en finansiell tillgång eller en råvara.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *