Omarronderingsområde

OmarronderingsområdeOmarronderingsområde innebär ett område med mycket stark ägosplittring för vilket länsstyrelsen har fastställt en plan för rationalisering av ägostrukturen.

Det är regeringen som bestämmer vilka kommuner eller delar av kommuner som skall vara glesbygd och omarronderingsområden.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *