Gåvobrev

Gåvobrev

Gåvobrev – Gåvor av viss karaktär kräver att ett gåvobrev upprättas för att gåvan skall vara giltig. Exempelvis krävs det att du upprättar ett gåvobrev om du vill ge bort en fastighet annars kan gåvotagaren ej få lagfart på fastigheten. Detsamma gäller om man i samband med gåvan framställer villkor som exempelvis att gåvan skall vara enskild egendom eller att givaren skall ha nyttjanderätt till gåvan.
I ett gåvobrev bör det framkomma:

  • Vad gåvan består av samt specificering av den om det gäller en fastighet eller dylikt
  • Personuppgifter på givare och gåvotagare
  • Eventuella gåvovillkor
  • Underskrifter av givare och tagare
  • Medgivande av make eller maka till givaren om det gäller gåva som ingår i giftorätten
  • Eventuella underskrifter av vittnen.

En gåva är inte fullbordad bara för att gåvobrevet är underskrivet utan först när gåvan har överlämnats till gåvotagaren och denne har tagit gåvan i besittning och när gåvoförklaring har gjorts av givaren.

Ladda ner ett gåvobrev på Juridiska Dokument!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *